یک فراخوان برای شیرخشک

مدیر کل بازرگانی و خدمات پشتیبانی سازمان غذا و دارو از فراخوان تامین شیرخشک یارانه‌ای اطفال، مورد نیاز سال ۱۳۹۶ کشور خبر داد.

به گزارش نوین دارو، آرش نوکار با اشاره به اینکه میزان شیرخشک یارانه‌ای مورد نیاز سال ۱۳۹۶ کل کشور مطابق تعداد و جدول زمان بندی در جعبه مقوایی زرد رنگ۴۵۰ گرمی و مطابق ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان در خصوص شیرخشک یارانه‌ای اطفال، اعلام می‌شود، افزود: همه شرکت‌های معتبر تامین کننده شیرخشک کشور با اولویت تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه تولید از شیر مایع، در صورت تمایل به شرکت در فراخوان، باید فرم مشخصات مربوط به اعلام مشخصات فرآورده و قیمت پیشنهادی توسط شرکت را با دقت تکمیل و توسط مدیر عامل و مسئول فنی شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت کنند.

وی همچنین با تاکید بر این نکته که نامه استعلام قیمت باید با سربرگ شرکت خارجی برای اقلام وارداتی ضمیمه شود، از همه مدیران عامل شرکت‌های تولید کننده، واردکننده دارو و شیر خشک اطفال خواست در اسرع وقت نسبت به تکمیل موارد مورد نیاز و تحویل پاکت در بسته آن حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۳ بهمن به دبیرخانه حراست سازمان غذا و دارو اقدام کنند.

وی تاکید کرد: به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق ارسال شود، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

مدیر کل بازرگانی و خدمات پشتیبانی سازمان غذا و دارو، همچنین با بیان اینکه تاریخ جلسه بازگشایی پاکت‌های فراخوان ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۳ بهمن ماه خواهد بود، یادآور شد: قیمت فرآورده به صورت ریالی و بر مبنای تحویل کالا به انبار شرکت پخش اعلامی سازمان غذا و دارو یا قیمت ارزی که براساس ارائه پروفرم به صورت CPT بر حسب یورو در نظر گرفته می‌شود نیز ملاک نرخ برابری ارزهای یاد شده بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز قبل از بازگشایی پاکت‌ها در نظر گرفته شده و در صورت تایید قیمت ارزی و اعلام نتیجه به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.