بزرگترین مشکل تولید کنندگان تجهیزات پزشکی چیست؟

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو؛ بزرگترین مشکل تولید کنندگان تجهیزات پزشکی را عوارض گمرکی دانست.

به گزارش نوین دارو، محمود بیگلر گفت: بزرگترین مشکلی که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با آن مواجه هستند، عوارض گمرکی مرتبط با مواد اولیه ای است که بعضا وارد می کنند و وقتی به محصول نهایی تبدیل می شود، باید عملا عددهای متعددی به سیستم های مختلف اعم از گمرک، اقتصاد و دارایی و ارزش افزوده پرداخت کنند.

وی افزود: حمایت عملی از تولیدکنندگان باید توسط سیستم های اقتصادی صورت گیرد. ما ابزاری جهت پرداخت وام های ارزان قیمت نداریم و باید در این زمینه باید بانک ها حمایت های عملی را از تولیدکنندگان داشته باشند.