سلامت «لثه» چه تاثیری بر سلامت عمومی دارد؟

يك جراح لثه گفت: مهم ترین عامل براي پیشگیری از بیماری های لثه، رعایت مناسب بهداشت دهان و دندان است.
به گزارش نوین دارو دکتر بهزاد هوشمند- جراح لثه با بيان اينكه عفونت های لثه یک فاکتور خطر واقعی برای بسیاری از بیماری های عمومی به حساب می آید، گفت: این بیماری ها شامل دیابت، بیماری های عروق کرونر، گرفتگی عروق مغزی، حتی روماتیسم مفصلی، انواع بیماری های روحی روانی و حتی افسردگی می باشد.
وي ادامه داد: البته این اثر متقابل است؛ یعنی هم بیماری های عمومی بر روی سلامت لثه و بافت های نگهدارنده دندان اثر دارند و هم عفونت های لثه اي روی بیماری های عمومی و کنترل بیماری های تاثیر دارد. یعنی کنترل دیابت در شرایطی که فرد عفونت لثه دارد، سخت تر از زمانی است که فرد عفونت لثه ندارد و دیابت دارد. بدين معنا، افراد باید عفونت لثه را مانند یک زخم باز تلقی کنند و آن را جدی بگیرند. فرد دیابتی که عفونت لثه دارد مثل اینکه زخم در پا دارد، آن را پیگیری نماید.
اين جراح لثه در خصوص علل عفونت لثه بيان كرد: در عفونت لثه 3 عامل که هرکدام یک ضلع یک مثلث را تشکیل می دهند، نقش دارد. مهم ترین عامل، بیماری های نسوج نگهدارنده دندان و لثه، پلاک میکروبی یا مجموعه ای از میکرو ارگانیسم هایی است که در محل اتصال لثه به دندان تشکیل می شوند و آهسته آهسته به شیار لثه نفوذ می کنند و محصول ناشی از سوخت و ساز میکروارگانیسم ها باعث می شود کیسه تشکیل شود و مهم ترین جزء این قضیه، پلاک میکروبی است.
هوشمند در ادامه تاكيد كرد: پس عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و میکرو ارگانیسم هایی که در محیط عفونی قرار دارند عامل کلیدی است. عامل دوم میزبان مستعد و عامل سوم، مواد غذایی است.
وي ادامه داد: اگر فرد مسواک نزند، تغذیه مناسب هم نداشته باشد و عادات موضعی مضره داشته باشد، مستعد بیماری لثه می شود.
اين جراح لثه در ادامه بيان كرد: شیار لثه یعنی محل اتصال دندان به لثه 8/1-1 میلی متر عمق دارد. از طریق شیار لثه مایعی ترشح می شود که این مایع مشتق شده از جریان خون است. این مایع به بزاق وصل شده و ما هنگام غذاخوردن آن را به دستگاه گوارش مان وارد می کنیم.
هوشمند در پايان اظهارداشت: بخش اول هضم و جذب به واسطه اینها صورت می گیرد. بنابراین مهم ترین جزء کمک به پیشگیری از بیمار یهای لثه، رعایت مناسب بهداشت دهان است.