ايران مي تواند به قطب صادرات محصولات حلال تبديل شود

معاون پژوهشي سازمان غذا و دارو گفت: ايران مي‌تواند به قطب توليد و صادرات محصولات غذايي حلال تبديل شود.

به گزارش نوین دارو عبدالعظيم بهفر در حاشيه اعطاي نشان گردشگري حلال به يکي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تهران گفت: بحث عرضه محصولات غذايي حلال براي نخستين به دستور امام راحل در خصوص واردات گوشت مطرح شد و بعد از ان کشورهاي مختلفف اسلامي از جمله مالزي به اين مضوع پرداختند به طوري که مالزي محور توسعه خود برپايه محصولات حلال قرار داد.

معاون پژوهشي مرکز تحقيقات حلال سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت افزود: ايران از ظرفيت خوبي براي تبديل شدن به يکي از پيشگامان توليد و عرضه محصولات غذايي حلال برخوردار است و وزارت بهداشت نقش تعيين کننده اي در نظارت بر عرضه اين محصولات در بازارهاي صادراتي براي اطمينان بخشي به مصرف کنندگان برعهده دارد.