برنامه عملیاتی 96 در حوزه غذا و دارو تدوین شد

آخرین جلسه تدوین این برنامه روز گذشته با حضور دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان برنامه عملیاتی معاونت های غذا و دارو سراسر کشور در آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد.
به گزارش نوین دارو، دکتر دیناروند در این جلسه گفت: برنامه ریزی عملیاتی یکی از اقدامات خوب وزارت بهداشت است و امیدواریم که این نوع برنامه ریزی در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: شیوه مدیریت دنیا به خصوص کشورهایی که پیشرفت داشته اند یک شیوه مدیریت مبتنی بر برنامه است.
دکتر دیناروند افزود: برنامه های ما در سازمان غذا و دارو حول محور برنامه های ابلاغی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است لذا بایستی طبق برنامه عمل کنیم.
وی در همین حال اظهار داشت: نقاط ضعف برنامه عملیاتی (که در ابتدای اجرای آن هستیم) باید به زودی رفع شده و این برنامه بهتر شود.
رییس سازمان غذا و دارو با نحوه اجرای برنامه ها، گفت: خوشبختانه سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی در این حوزه نسبت به سایر بخش های وزارت بهداشت موفق تر بوده اند که باید این موفقیت را حفظ نموده و ادامه دهیم و دلیل این موفقیت نیز مدیریت این حوزه بوده است.
در این جلسه مهندس مهدی الوندی، مدیر برنامه عملیاتی سازمان غذا و دارو نیز اقدامات انجام شده در برنامه های عملیاتی را عنوان کرد و گفت: این برنامه ها با جدیت ادامه خواهد داشت و امیدواریم برنامه های عملیاتی باعث انسجام دانشگاه ها در سراسر کشور شود.