عمده صدمات مچ پا از نوع پیچ خوردگی است

يك متخصص طب ورزشی با اشاره به اینکه درمان اولیه آسیب های ورزشی باید در محل آسب انجام شود، گفت: دروه بازتوانی را می توان بلافاصله بعد از مصدومیت آغاز کرد که این بسته به مقدار آسیب و محل آن دارد.
به گزارش نوین دارو دکتر براتی با بيان اينكه بسیاری از صدماتی که در ناحیه مچ پا اتفاق می افتد از نوع پیچ خورگی و از سمت داخل است، افزود: بدین ترتیب که قوزک خارجی پا به سمت بیرون می چرخد، کف پا در این صدمات عموما بر روی زمین ثابت است و ساق به سمت بیرون چرخیده می شود.
وي ادامه داد: معاینات و اقدامت پاراکلینیک توسط پزشک انجام می شود و در صورتی که نیاز به انجام رادیوگرافی باشد، بر حسب نیاز گرافی معمولی یا ام آر آی تجویز می شود.
براتي در ادامه با بيان اينكه اکثر افراد درد و یا حساسیتی را در ناحیه خارجی پا حس می کنند، بيان كرد: اگر درد در ناحیه میانی کف پا حس شود ، این مساله منجر خواهد شد تا فرد قادر به تحمل وزن خود نباشد.
این متخصص طب ورزشی در ادامه تاكيد كرد: درمان اولیه بايد در محل آسیب صورت گیرد كه حفاظت از عضو آسیب دیده و گذاشتن یخ بر روی آن است. در صورت لزوم، استفاده از داروهای مسکن توصیه می شود.
براتی در ادامه با بيان اينكه زمانی که عضوی آسیب می بیند، مساله قابل تامل شروع بازتوانی است، گفت: بازتوانی را می توان از روز حادثه آغاز کرد؛ در افرادی که درد دارند با انجام کشش های ایزومتریک که نیاز به حرکت عضو آسیب دیده نباشد، می توان بازتوانی را شروع کرد.
به گفته وی، افرادی که دچار پیچ خوردگی مچ پا می شوند در دراز مدت باید برای بازتوانی آنها اقدام کرد؛ چرا که این افراد به طور نسبی دامنه های حرکتی را از دست داده اند.
وي در ادامه بيان كرد: انجام ورزش های تعادلی، تمرینات پیشرفته که حس عمقی را به چالش بکشد، تمرینات استقامتی در زمان بازتوانی، به عنوان روش های موثر در پیشیگری مورد تاکید متخصصان طب ورزشی است و فرد برای بازگشت به ورزش نباید مطلقا احساس درد داشته باشد و دامنه حرکتی کامل شده باشد.
این متخصص طب ورزشی در پايان اظهارداشت: یکی از معیارهای خوبی که جهت بازگشت به ورزش برای این افراد مورد توجه است، انجام 10-8 بار لی لی بر روی پای پیچ خورده است و در صورت احساس درد، باید دوره بازتوانی برای وی مجددا آغاز شود.