عزم متولیان دارو برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بسیاری از فرآیندها در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای صدور مجوزها حذف شده است.

به گزارش نوین دارو دکتر محمود بیگلر، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به اینکه حمایت از شرکت‌های تولیدی در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد در این راستا در مجامع مختلف نیز مطرح و تا جایی که امکان حمایت‌های عملی وجود داشته فرآیندها را اصلاح کرده‌ایم.

وی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دستور کار قرار دارد و بسیاری از فرآیندها برای صدور مجوزها حذف شده است.

دکتر بیگلر گفت: امیدواریم حذف شدن فرآیندها بتواند سرعت عملیاتی شدن محصولات دانش‌بنیان را مضاعف کند.