گواهی GMP چه نقشی در رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی دارد؟

رئیس اداره بازرسی و فنی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو گفت: صدور گواهی GMP در رتبه بندی شرکت های تولید کننده دارونقش تعیین کننده دارند.

دکتر امین مطلبی قمی با بیان اینکه صدور گواهی های GMP  یا همان اصول بهینه و استاندارد تولید، به منظور تایید تولید کننده  مواد موثره یا محصولات دارویی بوده و ملاکی مهم در رتبه بندی شرکت های تولید کننده دارو براساس کیفیت محصولاتشان است، گفت: اگر تولید کننده به الزامات روش های بهینه تولید دست پیدا نکند؛ باید اقدامات اصلاحی را انجام دهد. در غیر این صورت عواقب این امر می تواند منجر به عدم صدور پروانه ساخت برای تولید محصولات جدید، عدم تمدید پروانه های تولید محصولات قبلی و حتی منجر به بستن خطوط تولید گردد.

دکتر امین مطلبی قمی افزود: با اشاره به اینکه گواهی GMP  نشان می دهد که  با توجه به بازرسیهای فنی انجام شده کلیه فعالیت های تولید کننده مورد نظر مطابق با اصول GMP می باشد، تاکید کرد: این خود مهمترین فاکتور در رتبه بندی کارخانجات تولید دارو براساس رعایت اصول بهینه تولید و افزایش کیفیت محصولات و تلاش در جهت رسیدن به آرمانهای مطلوب تولید بهینه دارو در هر زمینه است.

وی همچنین عنوان کرد: اگر تولید کننده به الزامات دست پیدا کند گواهی GMP  توسط اداره بازرسی فنی صادر می شود که این امر خود نیروی محرکه شرکت های تولیدی برای تلاش بیشتر جهت اخذ چنین مجوز ارزشمندی است.

مطلبی  خاطر نشان کرد: با توجه به این گواهی شرکت مجاز به دریافت پروانه های تولیدی بیشتر جهت فرآورده های جدید تر و به دست آوردن بازار دارویی خواهد شد.