مشاوره پیش از ازدواج آري يا نه؟

يك روان شناس و مشاوره خانواده گفت: مشاوره پیش از ازدواج با هدف آشنایی بیشتر زوجین جهت آشنایی روان شناختی آن ها انجام می شود.
به گزارش نوین دارو دكتر مينا پورفرخ، روان شناس و مشاوره خانواده در گفت و گو با برنامه «سايبان آرامش» شبكه راديويي سلامت با بيان اينكه مشاوره پیش از ازدواج با هدف آشنایی بیشتر زوجین جهت آشنایی روان شناختی آن ها انجام می شود، افزود: که با اطلاعاتی که مشاور به عنوان شرح حال دریافت می کند همراه با آزمون های تخصصی ازدواج به بررسی خصوصیات اخلاقی و شخصیتی، خواست ها و انتظارات، باورها و عقاید، تفکر و رفتار مراجعان می پردازد.
وي ادامه داد: اطلاعات دوران کودکی و وقایع آن نیز مهم هستند و به عنوان طرحواره های سازنده باور و عقیده، لحظه اکنون را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
اين روان شناس و مشاوره خانواده در پايان اظهار داشت: با ابراز تجربیات گذشته و اکنون، به مراجع کمک می کنیم تا در فضای حمایت کننده وهمراه با چارچوب مشخص، اگر تفاوتهایی هم وجود دارد آشنا شود و مواردی که لازم به تغییر است با یادگیری مهارت های حل مسئله و مدیریت هیجان و برقراری ارتباط موثر بتواند در برابر چالش ها با شیوه های مقابله ای سالم، تعادل زندگی را حفظ كند.