هیچ گونه واردات در صنعت شیرخشک نداریم

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: سالانه حدود 33 میلیون قوطی شیر خشک در کشور تولید می شود که این تعداد تولید خیلی فراتر از نیاز کشور است.

به گزارش نوین دارو، دکتر امیر حسین جمشیدی، افزود: اقداماتی که در زمینه شیر خشک انجام شده، منطبق بر اقتصاد مقاومتی بوده است به آن معنا که امروز صنعت شیرخشک کشور، هیچگونه وارداتی ندارد.
وی تاکید کرد: از سال 91 ، هیچگونه گشایش و مجوز ورود قوطی شیر خشک نداشتیم و این مساله موجب شد شرکت هایی انتقاد کنند اما چون نیازی به واردات نبود، سازمان غذا و دارو در برابر آنان مقاومت کرد.
جمشیدی اظهار داشت: نیاز واقعی کشور به شیرخشک، حدود 33 میلیون قوطی است که توسط شرکت های داخلی تامین می شود و از سوی دیگر حدود پنج میلیون قوطی شیرخشک به صورت یارانه ای خریداری می کنیم و در مجموع 38 میلیون قوطی شیر خشک مصرف می شود.
وی درباره توان کشور برای تولید شیر خشک در کشور یادآور شد ظرفیت تولید شیر خشک در کشور سالانه 90 میلیون قوطی است.
ا