خدمات دیالیز در کشور کاملا رایگان است

نماینده وزیر بهداشت در کمیته واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی در کشور گفت: بیماران دیالیزی در بخش دولتی و خصوصی هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی کنند و کاملا رایگان است.

به گزارش نوین دارو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، درفشی در خصوص ابعاد و اهمیت این موضوع گفت: درکشور حدود 28 هزار 500 بیمار دیالیزی داریم که هر سال 6 درصد به این تعداد اضافه می شود  که به حمایت نیاز دارند.

درفشی تصریح کرد: در شرایط موجود کشورمان، حدود 5 هزارماشین دیالیز فعال داریم که هزار و 500 مورد از این ماشین ها مستهلک شده و عمر آنها به بیش از 20 هزارساعت فعالیت رسیده است و همچنین هزار و 600 ماشین دیالیز دیگر نیز نیازمندیم که باید تهیه و به حدی برسد تا بیماران در دو شیف دیالیزشان انجام شود و این کار نیاز به 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری است که باید از جانب دولت یا بخش خصوصی تامین شود.

 

نماینده وزیر بهداشت در کمیته واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی در کشور تاکید کرد: نکته قابل اهمیت این است که بیماران دیالیزی هیچ گونه هزینه ای در بخش دولتی یا خصوصی بابت دیالیز پرداخت نکرده و کاملا رایگان است.

درفشی اضافه کرد: بیماران دیالیزی حتی با تغییرات اعمال شده و واگذاری بیماستان ها به بخش خصوصی از نظرهزینه ای آسیب نمی بیند.