13 جلد کتاب برای استانداردسازی بیمارستان ها تدوین می شود

معاون وزیر بهداشت گفت: تاکنون 13 جلد کتاب در قالب مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” در بخش‌های مختلف درمانی و بیمارستانی به چاپ رسيده است.
به گزارش نوین دارو به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر سیدعلی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص تدوین کتب هایی برای استانداردسازی بیمارستان های کشور گفت: با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مرجع پاسخگويی به نیازهای استاندارد در حوزه سلامت است و در راستای ايفای نقش حاکميتی خود همواره در صدد آن است تا با حفظ و رعايت استانداردهای معتبر بين المللی به بومی سازی الگوهای ساخت و ساز فضاهای فیزیکی در زمينه‌های معماری، تاسيسات مکانيکی و برقی و تجهيزات پزشکی فضاهای حوزه سلامت دست پیدا كند، بطوریکه براي رعایت اصول و مبانی فنی و مهندسی براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی در فضاهای حوزه سلامت، در سال های اخیر اقدامات جدی و مستمری در خصوص تدوین استانداردها انجام شده است.
دکتر صدرالسادات در ادامه به تدوين 13 جلد کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” اشاره كرد و گفت: تاکنون 13 جلد؛ بخش بستری داخلی و جراحی عمومی، بخش ICU (مراقبت های ویژه)، بخش CCU (مراقبت های ویژه قلب)، بخش PCCU (بخش مراقبت های متوسط قلب)، بخش زایمان، بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه نوزادان NICU، بخش اعمال جراحی، بخش استریل مرکزی، استانداردها و الزامات عمومی، ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری، آزمایشگاه های تشخیص طبی و مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی فضاهای درمانی در قالب مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” در بخش‌های مذکور به چاپ رسيده و به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مشاورین و دیگر ارگان‌های ناظر مرتبط ارسال شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص اهداف تدوين اين مجموعه کتب توضيح داد: تدوين سرانه‌هاي متناسب با ظرفيت، شرايط و فرايندهاي درماني، آموزشی و …، صرفه جويي و بهينه سازي هزينه ها در مرحله اجرا و بهره برداري از طريق استاندارسازي طراحي فضاها و سيستم‌هاي تاسيساتي در فضاهای حوزه سلامت و بهره‌مندي بيشتر از فضا و ارتقاء بازده، دسترسی به مرجع قابل استناد برای طراحان و معماران بیمارستان ساز، مشاورین و طراحان تاسیسات مکانیکی، برق و تجهیزات جهت طراحی صحیح و اصولی، تهیه چک لیست‌های فضاهای فیزیکی برای ارگان‌های ناظر و مسئول ساخت و ساز این فضاها از جمله اهداف تدوين اين كتب هستند.
وي در ادامه به تدوين برخي كتب ديگر اشاره كرد و افزود: همچنين کتبی برای استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در دست تدوين است. این فضاها شامل دانشکده‌های دندانپزشکی، پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، ضوابط خوابگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و سلف سرویس و راهنمای طراحی سایت‌ها و پردیس‌های دانشگاهی است.
دکتر صدرالسادات افزود: هم اكنون اولین جلد از مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی” با عنوان “دانشکده دندانپزشکی” به چاپ رسیده است و پیش بینی مي شود تا پایان سال جاری مابقی کتب فوق الذکر چاپ شود و در اختیار دانشگاه‌ها، ارگان‌های ناظر و دیگرمتقاضیان قرار بگیرد.
معاون وزیر بهداشت در خصوص اقدامات انجام شده جهت تکمیل استانداردهای مورد نیاز عنوان كرد: به منظور استمرار، تکمیل و به روزرسانی استانداردهای فضاهای حوزه سلامت، لیست استانداردهای مورد نیاز در بازه زمانی پنج ساله آتی تهیه و ضمن مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده با موسسه ملی تحقیقات سلامت؛ مقدمات مرتبط با انجام پروژه‌های جدید(شامل انجام فراخوان و انتخاب مشاورین ذیصلاح و …) براساس اولویت اعلام شده و در دست انجام است.