پخش لوازم آرایشی نیازمند مجوز از سازمان غذا و داروست

یک کارشناس نظارت برمواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی گفت: فرایند پخش لوازم آرایشی و بهداشتی نیازمند مجوز از سازمان غذا و داروست.

به گزارش نوین دارو رضا مورکیان ضمن اشاره به دستورالعملهای تدوین شده توسط سازمان غذا و دارو گفت: تمام تلاش ما برای نشاندارکردن مراکز پخش، دسترسی به یک فرایند کنترل و نظارت موثر جهت ارائه خدمات بهتر و مناسب در شرایط بهداشتی و استاندارد به مردم و مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور است.