آنتی بیوتیک هیچ ارتباطی با خواب آلودگی ندارد

کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو  سازمان غذا و دارو ارتباط بین آنتی بیوتیک و خواب آلودگی را رد و تاکید کرد که برای مصرف دارو حتما باید با پزشک مشورت کرد.

به گزار نوین دارو دکتر نوشین محمد حسینی با انتقاد از برخی اظهار نظر های غیر کارشناسانه مبنی بر اینکه آنتی بیوتیک سیستم ایمنی را تحریک کرده و این سیستم مثلا با گرفتن انرژی بدن به انسان احساس خواب آلودگی می دهد” را فاقد هر گونه  منشاء علمي دانست.

وی همچنین خاطر نشان  کرد: بی حالي و ضعف بدن در بيماريهاي عفوني مربوط به عفونت و فعاليت باكتريها است و آنتی بيوتيكها  به كمك سيستم ايمني در مبارزه با باكتريها مي آيند.

دکتر محمد حسینی در پایان با تاکید بر مصرف دارو پس از مراجعه به پزشک و مشورت و تجویز او گفت: در این صورت احتمال بروز حوادث ناگوار به کمترین حد ممکن می رسد.