ارزش 750 میلیون دلاری تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی در کشور

مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: ارزش تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی بالغ بر 750 میلیون دلار بوده است که اگر به همین سرعت پیش رویم، می توانیم تامین بخش عمده محصولات پزشکی را از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشته باشیم.
محمود بیگلر در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی، اظهار کرد: خوشبختانه ارزش تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی بالغ بر 750 میلیون دلار بوده است که اگر به همین سرعت پیش رویم می توانیم تامین بخش عمده محصولات پزشکی را از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشته باشیم.

وی با اشاره به مشکلات جدی که در بحث صادرات با آن روبرو هستیم، گفت: در بحث صادرات محصولات پزشکی، تولیدکنندگان داخلی سعی دارند با فرمول های جهانی پیش روند و خوشبختانه از این تعداد تولیدکنندگانی که در حوزه صادرات تجهیزات پزشکی فعالیت دارند، حدود 50 درصد آن‌ها در استان اصفهان هستند که این توانمندی این استان را نشان می دهد.

بیگلر افزود: برای تحقق جهانی شدن و رقابت جهانی در حوزه پزشکی، فعالیت‌های متعددی انجام شده از جمله بسته های حمایتی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان. برپایی چنین نمایشگاه‌هایی باعث می شود بتوانیم خود را در سطح بین الملل مطرح کنیم و اگر نتوانیم در نمایشگاه ها به سطح جهانی برسیم، مطمئن باشید راه را بیراهه رفته ایم.

مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: با حمایت انجمن های تخصصی و با رتبه بندی کارخانه ها و شرکت های تولیدی بر آن شده‌ایم تا خارج از بروکراسی، محصولات و تجهیزات پزشکی را در رسیدن به سطح بین‌الملل برسانیم.

به گزارش ایسنا، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی تا 18 دی ماه در اصفهان برپا است.