آب آشامیدنی ایمن می شود

به گزارش نوین دارو مهندس غلامرضا شقاقی در کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی که به منظور  بررسی روند پیشرفت برنامه در سطح کشور و بررسی چالش‌های پیش رو برگزار شد، گفت: وضعیت برنامه در کشور توسط اعضای کمیته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی با اشاره به کارگاه‌های منطقه‌ای آموزشی برگزار شده در شهرهای اراک و یزد، بر عزم جدی کمیته راهبری در توسعه برنامه در کلیه استان های کشور تاکید کرد و افزود: به منظور پوشش کامل استان‌ها، سه کارگاه منطقه‌ای توسط کمیته راهبری تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد و ارزیابی روند اجرای برنامه‌ها در ۱۹ استان مجری برنامه از طریق خود اظهاری، تشکیل جلسات مشترک با کمیته‌های فنی و ممیزی برنامه، تداوم خواهد داشت.

در ادامه، دبیر کمیته راهبری برنامه ایمنی آب ضمن تاکید بر اجرای برنامه توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط خاطر نشان کرد: مقرر شد پیش نویس آئین نامه اجرایی برنامه ایمنی آب آشامیدنی به منظور یکسان‌سازی و تسهیل در روند اجرای برنامه تهیه شود و به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جهت تصویب ارائه شود.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، همچنین نماینده کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهر تهران نیز به ارائه گزارش پیشرفت برنامه در این استان پرداخت.

گفتنی است، کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی با شرکت نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت در مرکز سلامت محیط و کار برگزار شد.