کیفیت آفت کُش نباید در زمان مصرف تغییر کند

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو، گفت: آفت کش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار کار، باید کاملا مطابق ضوابط بین المللی و مرغوب باشد و کیفیت آن در زمان مصرف تغییر نکند.

 به گزارش نوین دارو سمیره صباح، معاون اداره کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: اصول علمی حفظ نباتات ایجاب می‌کند که با مصرف کمتر یک ‌آفت کش، بیشترین نتیجه حاصل شود، به طوری که آسیبی به محیط زیست و سلامت انسان‌ها وارد نشود.

وی ادامه داد: این بحث از جمله مباحث مهم اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی دنیا بوده و در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد.

صباح با بیان اینکه در این راستا علاوه بر دانش و مهارت‌های فنی و تجربی، ابزار کار نیز مهم است، گفت: آفت کش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار کار، باید کاملا مطابق ضوابط بین المللی و مرغوب بوده و کیفیت آن در زمان مصرف تغییر نکند.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو، افزود: سازمان غذا و دارو برنامه بررسی ملی باقی مانده سموم و آفات، فلزات سنگین و نیترات را در محصولات کشاورزی طراحی کرده و از ابتدای سال 93 این برنامه‌ها را به 10 مرکز دانشگاهی کشور ابلاغ کرده است، به همین منظور دانشگاه‌ها موظف شدند با توجه به برنامه پنجم توسعه از محصولات مختلف کشاورزی در فواصل زمانی سه ماهه نمونه برداری کنند و پس از شناسایی مواد کشاورزی دارای سموم و فلزات سنگین بیش از حد ضوابط و اقدامات لازم را درباره آنها انجام دهند.