وعده جدید برای تعیین تکلیف استاندارد آبلیمو

سميره صباح،در گفت‌وگو با همشهري از آغاز دور دوم نمونه‌گيري ازخط توليد كارخانه‌هاي شناسنامه‌دار توليد آبليمو براي تدوين استاندارد جديد اين ماده غذايي خبر داد.به گزارش همشهري، رئيــس ســازمان غــذا و دارو 16مهرماه سال گذشته وعده داده بود كه ظرف يك‌ماه آينده تكليف آبليموهاي تقلبي را روشــن كند؛ اما با گذشت بيش از 425روز از پايان ضرب‌الاجل اعلامي، وعده جديدي براي تعيين تكليف آبليموهاي تقلبي داده شد. طبق اظهارات سميره صباح، قرار شده با حضور كارشناسان وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد، نمونه‌هايي از آبليمو در خط توليد كارخانه‌هاي شناسنامه‌دار گرفته شده و استاندارد اين ماده بر اين اساس تعيين شود.

اين مقام مسئول در سازمان غذاودارو مي‌گويد: دور نخست نمونه‌گيري‌ها از سال گذشته آغاز شده و نمونه‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته و اكنون دور دوم نمونه‌گيري آغاز شده است و تا يك‌ماه آينده دراين زمينه تعيين تكليف نهايي صورت مي‌گيرد و پس از مشخص شدن نتايج آزمايشات استاندارد جديد تدوين، تهيه و ابلاغ ‌مي‌شود. همچنين تهيه پروتكل نمونه‌برداري هم از آبليموي طبيعي جهت بازبيني و تجديد نظر استاندارد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. صباح همچنين درباره تعيين تكليف قطعي آبليموها، با بيان اينكه نظــارت اين ســازمان بر توليدكنندگان مستمر است، گفت: دســتگاه‌هاي نظارتي مدام در حال جنگ با كساني هستند كه مي‌خواهند از نظارت فرار كنند. وي برخي استانداردهاي اجباري موجود در صنايع غذايي را نادرست مي‌داند و مي‌گويد مراجع نظارتي وظيفه دارند بايد و نبايدهاي بهداشــتي را به صنايع غذايي تكليف كنند و بقيه را به آنها بسپارند.