سرانه مصرف نمک ایرانیان دوبرابر میانگین جهانی است

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی گفت: سرانه قند، شکر، نمک و چربی در ایران نسبت به متوسط جهانی بالاتر است به طوری که سرانه مصرف نمک حدود دو برابر، شکر 21 درصد و روغن 30 درصد بیشتر از میانگین جهانی است.
به گزارش نوین دارو دکتر هدایت حسینی ادامه داد: اسید چرب ترانس یکی از خطرناکترین روغن هاست که عامل مهم بروز سرطان است، میزان آن در روغن های مصرفی مردم حدود دو دهه پیش، 27 درصد بود که اکنون به حدود دو تا سه درصد رسیده و تا پنج تا 10 سال آینده به صفر می‌رسد.

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی افزود: برنامه اصلاح مواد غذایی مضر در محصولات غذایی از سه سال پیش با همکاری سازمان استاندارد و وزارت بهداشت شروع شده و در بسیاری از عوامل خطر مثل شکر، نمک و روغن به خصوص اسید چرب ترانس به موفقیت‌های قابل توجهی رسیده‌ایم.

حسینی ادامه داد: پایش عوامل خطر تغذیه‌ای یکی از وظایف انستیتو تغذیه و صنایع غذایی است که اولین گزارش آن در روزهای گذشته آماده و تحویل مسئولان وزارت بهداشت شد و از این پس هر 6ماه یکبار چنین گزارشی آ‌ماده می‌شود و در اختیار مسئولان وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

وی گفت: در این مسیر، برنامه ملی مراقبت از غذا و تغذیه نیز از سال 92 در کشور در حال اجراست اما برنامه ملی پایش مصرف مواد غذایی هنوز شروع نشده است و در صورت تامین اعتبار تا آخر امسال اجرایی می‌شود.

حسینی افزود: در برنامه ملی مراقبت از غذا و تغذیه با تن سنجی و بررسی میزان اضافه وزن و چاقی در گروه های سنی و جنسی مختلف مداخلات و آموزش هایی برای بهبود سلامت آنان صورت می‌گیرد، ضمن اینکه ترویج و توسعه مصرف مواد غذایی غنی شده و مبارزه با گرسنگی و ناامنی غذایی نیز در همین راستا در حال انجام است.

وی گفت: در مورد مصرف اسید چرب ترانس و اشباع، یکی از جاهایی که هنوز ساماندهی نشده، خامه قنادی‌هاست که با همکاری صنعت و آموزش به صنف قنادان، اصلاح این وضعیت نیز شروع شده است.

حسینی همچنین از برنامه تولید نمک‌های توخالی برای کاهش میزان مصرف واقعی نمک در بین ایرانیان خبر داد.

رئیس انستیتو تغذیه وزارت بهداشت همچنین از آغاز درج برچسب چراغ راهنما برای روی محصولات غذایی خبر داد.

وی گفت: فهرست محصولات آسیب رسان به سلامت نیز سال 93 با مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اعلام شده و تبلیغات آنها ممنوع شده است هر چند در این زمینه تحلفاتی دیده می شود.

حسینی گفت: برای بهبود تغذیه مردم باید بخش خصوصی و به خصوص صنف و صنعت غذایی کشور نیز بیش از پیش با دولت همراه شوند، تا بتوانیم سیاست های مصوب را اجرا کنیم.