زنجیره تامین دارو احتمالا قطع می شود

رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به قطع زنجیره تامین دارو در پی بدهی سنگین بیمه ها به بیمارستان ها وطلب هنگفت شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی هشدار داد.

به گزارش نوین دارو رسول دیناروند در اولین همایش داروسازی بیمارستان در پژوهشگاه نیرو خاطرنشان کرد: زنجیره تامین دارو را به سختی مدیریت می کنیم. وی افزود: بدهی سنگین بیمه ها به بیمارستان ها موجب شده است تا تمام زحمات داروسازان برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها در معرض آسیب قرار گیرد.

دیناروند خاطرنشان کرد: هرچند سخنان ما باید آرامش بخش باشد اما تمام زحماتی که طی سه سال اخیر در قالب طرح تحول سلامت برای بیرون نفرستادن بیمار بیرون بیمارستان جهت تهیه دارو، انجام شده است ، ممکن است به زودی دچار خدشه شود.

وی تصریح کرد: بدهی های سنگین، شرکت های دارویی را به نقطه شکننده رسانده است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هشدار می دهیم که برای آسیب ندیدن پرداختی حداقلی بیماران جهت دارو و تجهیزات پزشکی، این مشکل هرچه سریع تر باید برطرف شود.

دیناروند افزود: سازمان های بیمه گر و دولت باید کمک کنند تا بیمارستان ها زودتر بتوانند بدهی های خود را با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی تسویه کنند.

وی ادامه داد: اگر زنجیره تامین دارو قطع شود به زمان زیادی نیاز داریم تا دوباره این زخم یا مشکل، التیام یابد.

 

**شمار کم داروسازان به ازای تخت های بیمارستانی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 900 بیمارستان در کشور فعال است که دوسوم آنها یعنی 580 بیمارستان دولتی است و 700 داروساز در این بیمارستان های دولتی فعالیت دارند.

دیناروند با اشاره به وجود 85 هزار تخت بیمارستانی در کشور افزود: حتی به ازای یکصد تخت بیمارستانی هم یک داروساز نداریم و با استاندارد های بین المللی در این زمینه فاصله زیادی داریم.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که بطور میانگین به ازای هر 30 تخت بیمارستانی، یک داروساز داشته باشیم و باید تعداد داروسازان بیمارستان ها را نسبت به وضع موجود چهار برابر کنیم.