تقویت داروسازی بیمارستانی، هزینه‌های سلامت را کاهش می‌دهد

دبیر علمی اولین همایش داروسازی بیمارستانی گفت: تقویت داروسازی بالینی و بیمارستانی، کاهش هزینه سلامت را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش نوین دارو، دکتر فاطمه ایزد پناه در آستانه برگزاری اولین همایش داروسازی بیمارستانی تاکید کرد: تقویت داروسازی بالینی و بیمارستانی یکی از راهبردهای عملیاتی ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و اصلاح الگوی مصرف دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و کنترل هزینه های درمانی است و در نهایت بار بیماری را در نظام سلامت کاهش می دهد.
وی با اشاره به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه دارو خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر یکی از راهکارهای استقرار اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت، توانمندسازی، فعال کردن و افزایش بهره وری اعضای تیم درمانی به ویژه داروسازان بیمارستانی با حمایت و همکاری انجمن تخصصی داروسازی بالینی کشور است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با اجرای طرح تحول سلامت، اهمیت نقش دارو و تجهیزات پزشکی در فرآیند درمان بیماران بستری و به تبع آن نقش تاثیرگذار داروسازان بیمارستانی در ارتقای بهره وری، امنیت و ایمنی دارویی، ایمنی بیمار، کاهش خطاها و عوارض دارویی و کاهش هدررفت منابع، بیش از پیش تبیین شد.
ایزد پناه با اشاره به تغییر رویکرد به وجود آمده در حوزه داروسازی بیمارستانی، مهم ترین چالش های فعلی آن را تبیین شرح وظایف داروسازان بیمارستانی، تدوین نیازهای آموزشی و تدوین و بازنگری تعرفه و استاندارد خدمات داروسازان در مراکز درمانی برشمرد.
وی تاکید کرد: باید به مشکلات موجود در مسیر اعتباربخشی و ارزیابی بخش مراقبت‌های دارویی، مسائل رونق بخشی اقتصاد داروخانه‌های بیمارستانی، آموزش در حوزه داروسازی بیمارستانی، و مسائل حقوقی و اخلاق حرفه‌ای بطور سریع پرداخته شود.
به گفته وی امروزه ، نقش و وظایف داروساز از وضعیت سنتی خارج شده و انتظارات بیماران و پرسنل درمانی را تغییر داده است.