فرهنگ پرخوری باید در جامعه از بین برود

آیت الله جوادی آملی گفت: باید مردم را به بهداشت قبل از درمان دعوت کنیم و از سوی دیگر بکوشیم تا فرهنگ پرخوری از جامعه حذف شود.
به گزارش نوین دارو به نقل از شبستان آیت الله جوادی آملی در دیدار با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی عنوان داشت: موضوع پر خوری امری است که مشکلات بسیاری را به بار می آورد و این امر پرخوری مشکلات بسیاری را به بار می آورد.

وی گفت: فرهنگ سازی ما باید در این زمینه باشد، پیامبر(ص) تا گرسنه نمی شدند سر سفره نمی آمدند و پر خوری نمی کردند.

این مرجع تقلید گفت: یکی از مشکلات ما این است که طب را از طریق موش دنبال می کنند، یعنی اول موش را آزمایش می کنند و بعد روی انسانی تست می کنند که این کار برای دامپزشکی است نه طب.

وی گفت: هر ساله همایش مشترکات انسان و حیوان برگزار می شود که کار خوبی است اما همایش مهم تر این است که شباهت انسان با فرشته ها چیست و باید این همایش برگزار شود.

آیت الله جوادی آملی گفت: باید به قداست طب احترام بگذاریم، در عین حال دامپزشکی علم شریف است اما بین آسمان و زمین فرق است و بین انسان و دام فرق وجود دارد.

وی گفت: باید بهداشت تقویت شود و وقتی بهداشت تقویت شد دیگر نیاز به درمان نیست و در این زمینه باید تلاش شده و اهتمام اشته باشیم.

این مرجع تقلید گفت: باید مردم را به بهداشت قبل از درمان دعوت کنیم و از سوی دیگر بکوشیم تا فرهنگ پرخوری از جامعه حذف شود.