شناسه گذاری اقلام مصارف خانگی تجهیزات پزشکی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از شناسه گذاری اقلام مصارف خانگی تجهیزات پزشکی خبر داد.
به گزارش نوین دارو، مجید حمیدی با اشاره به آغاز طرح شناسه گذاری و برچسب اصالت برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی که پیشتر توسط مدیر کل این حوزه وعده آن داده شده بود، به ایفدانا اظهار داشت: در راستای عملیاتی شدن این طرح مقرر شد، 60 نوع کالا از لیست اقلام با مصارف خانگی یا همان Home use ها مانند فشارسنج، گولوکومتر، تب سنج و غیره انتخاب و اقدامات لازم در زمینه آنها اعمال شود.

 

وی همچنین به صرف کنندگان توصیه کرد: برای انجام بهتر این طرح و سنجش درصد موفقیت آن همانند اصالت شناسه اقلام مذکور و دیگر تجهیزات و ملزومات پزشکی را از سامانه TTAC سازمان غذا و دارو استعلام کنند و تقبلی نبودن آن اطمینان حاصل کنند.