معضلی به نام مواد مخدر در آرایشگاه های زنانه

یک کارشناس مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور معتقد است که در مقوله آموزش به اقشار مختلف جامعه در خصوص کالاهای سلامت محور به حد مطلوب نرسیده ایم در حالیکه با آموزش می توانیم میزان تقاضای کالای قاچاق را بسیار کم کنیم.

به گزارش نوین دارو دکتر کیومرث رحیمی گفت: تمامی ارگانهایی که به نحوی با قاچاق مبارزه می کنند مخصوصاً در مورد کالاهای سلامت محور باید اولویت را آموزش به اقشار مختلف جامعه قرار دهند.

وی هشدار داد: مسئولین نباید به راحتی از کنار سلامتی مردم بگذرند و باید برای سلامت مردم برنامه های جامع و بلندمدتی را تدارک ببینند.

دکتر رحیمی با اشاره به مشکلات مختلفی که با استفاده از کالای سلامت محور تقلبی و قاچاق گریبان گیر مردم می شود گفت:‌ متأسفانه آرایشگاههای زنانه معضلات زیادی دارند که استفاده از کالای تقلبی و همچنین توزیع مواد مخدر در برخی از آنها قابل اشاره است.

وی شناساندن برچسب اصالت و سلامت به مردم را یک امر مهم دانست و گفت: هنوز بسیاری از مردم نمی توانند کالای قاچاق را از کالای مجوز دار به درستی تشخیص دهند و شناختی نسبت به برچسب اصالت و سلامت و کد رهگیری ندارند.