2 مرکز زیبایی پلمب شد

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی، گفت: طی بازدیدهای بسیار دقیق و جدی در یک هفته اخیر، دو مرکز زیبایی متخلف پلمب شدند.
به گزارش نوین دارو دکتر محمدحسین میر دهقان، با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد مراکز درمانی، گفت: نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی یکی از وظایف این اداره کل است که در این حوزه اقدامات قابل توجهی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است و طی بازدیدهای بسیار دقیق و جدی در یک هفته اخیر، دو مرکز زیبایی متخلف پلمب شدند.

وی افزود: در راستای صیانت از سلامت و حقوق شهروندان با مراکزی همچون کلینیک و یا مراکز تخصصی و فوق تخصصی زیبایی، خدمات زیبایی و درمانی که مجوز فعالیت ندارند، اما در حال ارائه خدمات هستند یا از عناوینی خارج از ضوابط و قوانین وزارت بهداشت استفاده می‌کنند و خدمات‌شان توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای نجام می‌شود و یا از تبلیغات خلاف مقررات سازمان نظام پزشکی و غیر شرعی در شبکه‌های اجتماعی و فضا مجازی برا جلب مشتری و مخاطب استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد.

 میردهقان خطاب به مردم گفت: هموطنان باید توجه داشته باشند که اکثر تبلیغات مربوط به مراکز جراحی زیبایی، غیر مجاز است و می‌توانند در صورت مشاهده تبلیغاتی که حاوی عکس‌های نامعقول و  عبارات عوام‌فریبانه هستند و یا در صورت مشاهده مواردی از عملکرد نامطلوب و خدمات غیرمجاز با سامانه 1590، تماس گرفته و موارد را گزارش دهند.