مصرف خودسرانه مكمل «منيزيم» توصيه نمي شود

به گزارش نوین دارو خديجه ميرزايي، دكتراي تغذيه و رژيم درماني با بيان اينكه افرادي كه ورزش هاي سنگين انجام مي دهند و يا مبتلا به ديابت نوع يك يا دو يا بارداري هستند، در معرض كمبود منيزيم قرار دارند؛ زيرا هر جا كه عملكرد انسولين مختل شود، فرد را در معرض كمبود منيزيم قرار مي دهد. به همين دليل توصيه مي شود افراد ديابتي حتماً منابع منيزيم را در رژيم غذاييشان لحاظ كنند.
ميرزايي تاكيد كرد: افرادي كه رژيم هاي غذايي سخت مي گيرند در زمان كوتاه كاهش وزن زيادي پيدا مي كنند نيز در معرض كمبود منيزيم قرار دارند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كمبود منيزيم چگونه بايد جبران شود؟، گفت: در درجه اول از طريق رژيم غذايي مناسب. اگر رژيم غذايي مناسب نتواند در برطرف كردن كمبود منيزيم موثر باشد در آن صورت فرد مي تواند با مشورت پزشك از مكمل هاي منيزيم استفاده كند كه البته رژيم غذايي شامل سبزيجات برگ سبز تيره، لبنيات و مغزهاست.
ميرزايي ادامه داد: يادآوري مي شود پسته و بادام از نظر ميزان منيزيم در يك سطح هستند و فرق چنداني با هم ندارند.
اين دكتري تغذيه با بيان اينكه روزانه 300 – 400 ميلي گرم نياز بدن به منيزيم است، ادامه داد: كه اگر فرد 2-3 وعده سبزيجات مصرف كند كه البته به صورت خام و پخته، 100 درصد منيزيم مورد نيازش تامين مي شود. وي در ادامه بيان كرد: افرادي كه به علت مشكلات گوارشي آنتي اسيدهاي حاوي منيزيم مصرف مي كنند، ميزان منيزيم دريافتي شان نسبت به كساني كه اين دارو را دريافت نمي كنند، بيشتر است.
اين دكتري تغذيه در پايان اظهارداشت: بنابراين بهتر است اين افراد از منابع حاوي منيزيم كم تر استفاده كنند تا دچار عوارض ناشي از منيزيم نشوند. البته درست است كه مسموميت با مكمل منيزيم كم تر اتفاق مي افتد؛ اما مصرف خودسرانه مكمل منيزيم توصيه نمي شود؛ زيرا ممكن است عوارض داشته باشد كه البته اسم آن مسموميت نيست.