افزودن «رنگدانه» در خوراك ماهي مجاز است

به گزارش نوین دارو دكتر مهدي سلطاني، رئيس انجمن علمي بهداشت آبزيان در گفت و گو با برنامه نيم نگاه شبكه راديويي سلامت با اشاره به سلامت گوشت قزل آلاي رنگي افزود: با توجه به اين كه رنگ نارنجي گوشت ماهي براي مصرف كنندگان جذاب تر است. در كارخانجات توليد غذاي ماهي نوعي رنگدانه به خوراك ماهي اضافه مي شود كه منشاء طبيعي دارد و مجاز است.
وي ادامه داد: اين رنگدانه ها تركيبات كاروتنوئيدي با منشاء طبيعي هستند و خاصيت آنتي اكسيداني دارند كه حتي كيفيت گوشت ماهي را بهتر مي كنند.
سلطاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است از رنگدانه هاي غير مجاز هم استفاده شود؟ گفت: امكان تخلف در اين زمينه كم است و استفاده از مواد شيميايي براي ماهي ها مخاطره آميز است و عملاً امكان ندارد.
*** امكان استفاده از رنگدانه هاي مصنوعي بسيار ضعيف است
همچنين در ادامه اين برنامه راديويي، دکتر عبدالحی، معاون آبزی پروری سازمان شیلات در مورد نظارت بر مزارع پرورش ماهي گفت: امكان استفاده از رنگدانه هاي مصنوعي بسيار ضعيف است و چنين دانش و تخصصي وجود ندارد. از نظر نظارت نيز اگر در مزارع پرورش ماهي آب سالم وجود نداشته باشد امكان پرورش ماهي نيست و معمولاً اين مزارع در مناطق خوش آب و هوايي هستند.
وي ادامه داد: در همه استان ها و شهرستان ها دفاتر شيلات وجود دارد. از مزارع بازديد مي كنند و آن ها را تحت كنترل و نظارت شيلات و سازمان دامپزشكي است و كارخانه هاي توليد غذاي ماهي نيز تحت كنترل است.
در پايان اظهارداشت: اما اگر قزل آلاي رنگي به جاي سالمون به فروش برسد تخلف محسوب مي شود و ماهي هاي سالمون گونه اي متفاوت هستند.