خودکشی در میان دانشجویان علوم پزشکی کمتر شده است

به گزارش نوین دارو به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فراهانی با اشاره به آمار خودکشی در میان دانشجویان علوم پزشکی گفت: در سال ۹۳ که من فعالیت خود را آغاز کردم، متاسفانه آمار خودکشی نسبت به سال های قبل در میان دانشجویان علوم پزشکی افزایش یافته بود برهمین اساس ما مداخله کردیم.

 

وی ادامه داد: سیستم مشاوره در دانشگاه ها تقویت و مراقبت ها بیشتر شد در سال ۹۴ و۹۳ این آمار کاهش یافت یعنی آمارهای خودکشی موفق کم شد تعداد اقدام به خودکشی هم با مراقبت های صورت گرفته کاهش یافت.

 

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: سال گذشته آمار بسیار کم شد در ۶ ماه اول امسال هم یک مورد یا دو مورد با خودکشی مواجه بودیم، البته اگر مراقبت و درمان صورت نگیرد، در پروسه طبیعی این مساله رخ می دهد، اما چون تشیخص داده شده و مراقبت صورت می گیرد آمارها بسیار کاهش یافته است.