نیروهای نظارتی سازمان غذا و دارو کافی نیست

به گزارش نوین دارو به نقل از فارس ذبیح زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی دارویی صبح امروز در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد گفت: یکی از حقوق مردم تامین امنیت جسمانی آنها است.

 

وی افزود: دولت ها برای انجام این وظیفه از دو راهکار استفاده می کنند، اول نظارت بر محصولات غذایی و دارویی، دوم تعقیب و برخورد با متخلفین این حوزه.

 

ذبیح زاده گفت: در بخش اول وظیفه عمدتا بر عهده سازمان غذا و دارو و در بخش دوم وظیفه ابتدا بر عهده قوه مقننه است که قوانین مناسب و بازدارنده را تصویب کند و دوم بر عهده قوه قضاییه است که این قوانین را به خوبی اجرا کند.

 

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی گفت: سازمان غذا و دارو امروز باید نیروی آموزش دیده کافی در بحث نظارت داشته باشد اما آنچه که من در دادسرا می بینم ظاهرا کافی نیست.

 

وی گفت: سوال اینجاست این نهادها به وظیفه خود به خوبی عمل می کنند، پاسخ منفی است.

 

ذبیح زاده خاطرنشان کرد: قوانین ما قدیمی است و با خلاء ها و ضعف های اجرایی مواجه است به گونه‌ای که ما امروز تنها با جریمه نقدی آن هم حداکثر ٥ میلیون مواجه هستیم، آیا این بازدارنده است؟

 

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی گفت: در یک جاهایی شخص بازپرس حضور پیدا می کند، همکاری موثر و همکاری نزدیک دادستان ها با بازرسان وزارت بهداشت می تواند نقش موثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.

 

ذبیح زاده گفت: قانون بیش از ٦٠ سال قدمت دارد اما قرار نیست چون ناکارآمد است ما دست روی دست بگذاریم بلکه باید با همکاری مناسب ضعف قوانین را جبران کنیم.