ضرب‌الاجل دوماهه برای الکترونیکی شدن مراکز درمانی سلامت نیوز: ضرب‌الاجل دوماهه برای الکترونیکی شدن مراکز درمانی

دكتر سيدمحمود تارا گفت: با سازمان بيمه سلامت در 2موضوع تنظيم سند فني نظام ارجاع و سند سرويس استعلام بيمه‌ها كه به آن سرويس استحقاق بيمه گفته مي‌شود به توافق رسيده‌ايم و اميدواريم بتوانيم چنين تعاملي را با سازمان تأمين اجتماعي نيز برقرار كنيم.

وی گفت: از سوي دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت ضرب‌الاجل حذف دفترچه‌هاي بيمه موضوع ابلاغ فني شده و مقرر شد در كوتاه‌ترين زمان ممكن معاونت درمان ابلاغ محتوايي را به بيمارستان‌ها داشته باشد تا در كمتر از 2‌ماه شاهد حذف كامل دفترچه‌هاي بيمه در بيمارستان‌ها و مراكز بستري دولتي و تحقق پرونده الكترونيك سلامت باشيم.

مسئول اصلي پيگيري پرونده‌هاي الكترونيك سلامت در وزارت بهداشت همچنين گفت: پرونده الكترونيك سلامت، موضوعي است كه 3وزارتخانه بهداشت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات را درگيرخود كرده است. وزارت ارتباطات موظف به تأمين زيرساخت اينترنتي در سطح كشور است. وزارت رفاه موظف به ارائه سوابق بيمه‌اي بيماران و وزارت بهداشت به‌عنوان متولي اصلي طرح، موظف به جمع‌آوري اطلاعات سلامت مربوط به بيماران است و اين مهم تحقق نخواهد يافت مگر به مدد همكاري اين سه‌وزارتخانه كه اميدوارم هر چه زودتر شاهد اين اتفاق باشيم.

تارا همچنين درخصوص كارت سازمان تأمين اجتماعي و اتصال آن از سوي اين سازمان به حوزه سلامت، گفت: استفاده از اين كارت فقط در مراكز ملكي تأمين اجتماعي بايد صورت گيرد و اگر بخواهند از اين كارت براي ديگر مراكز درماني استفاده كنند بايد با هماهنگي وزارت بهداشت باشد.

وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند در مجموعه مراكز ملكي خود و سرويس‌هاي داخلي مجموعه مالكيت خود با كارت‌ها و فناوري‌هاي مشابه به شرطي كه براي خدمات و سرويس‌هاي ايجاد شده ممانعت و يا مشكلي در راستاي ارائه خدمات سلامت به اين بيمه‌شوندگان در سطح كشور و خارج از حوزه مالكيت تأمين اجتماعي وارد نكند ارائه خدمت كند.