احترام بیماران در برخی بیمارستان های دولتی حفظ نمی شود

به گزارش نوین دارو به نقل از ایرنا محمد آقاجانی به این پرسش که چرا در بسیاری از بیمارستانهای دولتی احترام لازم به بیماران گذاشته نمی‌شود و اغلب بیماران به دنبال پارتی و سفارش هستند تا بیمارشان را در بیمارستان دولتی «تحویل» بگیرند، پاسخ داد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: این مسئله ریشه در خیلی مسائل دیگر دارد، قبل از هر نکته ای باید بگویم که اگر بیماری به بیمارستانی مراجعه کرده و احترام لازم را ندیده است و توجه لازم به او نشده است، این مسئله باعث خجالت ما در وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در دولت یازدهم به این مسئله توجه دارد و تلاش‌ها برای رفع این مسئله با برگزاری دوره‌های آموزشی، استانداردسازی خدمات و تقویت نظارت‌ها و نیز برخوردهای انضباطی در حال انجام است تا بتوانیم اوضاع را سامان دهیم.
آقاجانی گفت: با وجود این تلاشها باید یک نکته را بپذیریم که دولتی اداره کردن بیمارستانها یکی از علل مهم بروز این پدیده است، راه حل اساسی این است که تا جای ممکن از تصدی‌گری در ارائه خدمات درمانی در وزارت بهداشت فاصله بگیریم.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پهنه عظیم جغرافیایی ایران باید حدود 600 بیمارستان دولتی را در کنار هزاران مرکز درمانی و بهداشتی دیگر اداره کند و قطعا اداره این مراکز با روشهای بروکراتیک دولتی مشکلات و کاستی‌های زیادی را به همراه دارد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: برای اینکه احترام بیماران بیش از پیش در بیمارستانهای دولتی محفوظ بماند و بهتر رسیدگی شود، ضمن ادامه روند فعلی که در مسیر بهبود کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی است، باید به سمت کاهش تصدی دولت حرکت کنیم.
آقاجانی افزود: راه حل اساسی این است که بتوانیم کاهش تصدی جدی را در حوزه سلامت داشته باشیم البته با حفظ اصل حفاظت مالی از مردم زیرا حوزه سلامت شوخی بردار نیست و نمی‌توانیم مانند سایرحوزه‌های خدماتی یا تولیدی بدون رعایت یکسری اصول و مقررات خاص برای کاهش تصدی در حوزه سلامت، رفتار کنیم.
معاون وزیر بهداشت گفت: در راستای همین سیاست اجتناب ناپذیر، واگذاری تصدی دولت در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، موضوعی که تاکنون به علت پایین بودن تعرفه های پزشکی و هماهنگ نبودن دخل و خرج بیمارستانها نمی‌توانستیم وارد آن حوزه شویم.
وی افزود: با اصلاح تعرفه‌های پزشکی در دولت یازدهم اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که به جز تعداد معدودی از بیمارستانهای کوچک حاکمیتی در مناطق محروم، اغلب بیمارستانهای کشور تزاز مالی مثبت و دخل و حرج هماهنگ دارند.
آقاجانی گفت: مهمترین مشکلی که اکنون در پیش روی بیمارستانهای دولتی وجود دارد، تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی است و نقطه آسیب پذیری بیمارستانها اکنون تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانهاست.
هم اکنون حدود 580 بیمارستان دولتی در کشور فعال است که برخی از آنها بیمارستانهای کوچک حاکمیتی در مناطق محروم هستند که مراجعه کننده زیادی ندارند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت هم اکنون به ازای هر هزار نفر یک 1.6 تخت بیمارستانی در ایران وجود دارد که این استاندارد در ترکیه 2.6، در آلمان 8.5برابر و در ژاپن حدود 13 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است.