سازمان غذا و دارو قند نوشیدنی ها را کاهش داد

به گزارش نوین دارو سمیره صباح در بخش دیگری از سخنان خود درباره برخی شایعات مبنی بر نوشابه های الکل دار افزود: نوشابه الکل دار وارد نشده است که بخواهد جمع آوری شود.

وی گفت: سازمان غذا و دارو بر تمام فراورده های آشامیدنی گاز دار و غیر گاز دار همانند سایر محصولات نظارت کامل دارد.
 
صباح ادامه داد: همچنین این سازمان بر نوشیدنی هایی وارداتی پس از حلیت نیز نظارت های مبنایی اعمال می کند.
 
وی گفت: آنچه در فضای مجازی و از سوی جریان های خاصی بیان می شود در هیچیک از نوشیدنی های گاز دار مجوز دار الکل 3درصدی کمتر یا بیشتر وجود ندارد و هیچ دستوری نیز در زمینه جمع آوری آن ها از سوپر مارکت ها ابلاغ نشده است.
 
معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در پایان با بیان اینکه فراورده های آشامیدنی اعم از گاز دار و غیر گازدار بر اساس دستورالعمل های مشخص تولید یا وارد می شود، افزود: در یکی دو سال اخیر این اداره کل تصمیمات شایسته ای برای کاهش شکر در آن ها انجام داده است که قطعا در ارتقای سلامت جامعه نقش تعیین کننده خواهد داشت.