حضور مسئول فنی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی ضروری است

به گزارش نوین دارو حسین عظیم زاده افزود: این ضرورت، طبق بخشنامه ای به شرکت های توزیع کننده تجهیزات پزشکی با خطر بالا و مراکز درمانی، ابلاغ شده است.
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در ادامه از اعلام اسامی پذیرفته شدگان مسئولان فنی برای شرکت های توزیع کننده تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی در آزمون آبان ماه سال 1395 خبر داد.
عظیم زاده افزود: دوره های آموزشی این مسئولان فنی به صورت هر دوماه یکبار به صورت مجازی انجام می شود و آزمون مربوطه نیز به صورت حضوری است.
وی یادآور شد: هدف اصلی از این آزمون و دوره ارتقاء سطح معلومات و بروز رسانی اطلاعات مسئولین فنی در حوزه های مربوطه است.