50 میلیون ایرانی تحرک کافی ندارند

به گزارش نوین دارو دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که در برنامه روی خط خبرشبکه خبر حضورداشت گفت: بسیاری از ایرانیان به عوامل خطری که منجربه بیمارهای غیرواگیرمی شوند مبتلا هستند.
او گفت: 10 میلیون ایرانی دارای فشار خون بالا هستند و تقریبا 50 درصد کسانی که سن بالای 55 سال دارند دارای فشار خون می باشند.
دکتر ملک زاده گفت: 8 میلیون نفر قند خون دارند و نزدیک به 20 میلیون نفر شرایط قبل از قند خون دارند که پیش بینی می شود در 15 سال آینده این افراد مبتلا به دیابت شوند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه 50 میلیون ایرانی تحرک کافی ندارند و ایران جزء کشورهای کم تحرک در جهان است گفت: بیش از 50 درصد از ایرانیان چربی خونشان از وضعیت نرمال خارج شده و افزایش یافته است.
او گفت: 12 میلیون ایرانی یا سیگاری هستند یا قلیان می کشند و حدود 8 میلیون نفر از افراد جامعه به جز معتادان برای لذت یا هر چیز دیگر تریاک مصرف می کنند.
ملک زاده گفت: بنا براین آمار، مردم ما در معرض بیماریهای مزمن غیرواگیر هستند وهم اکنون 80 درصد از علل بیماری و ناتوانی در ایران، بیماری های غیرواگیر است که در راس آنها سکته های قلبی و مغزی قرار دارد