در کتاب ارزش گذاری، برای خدمات داروسازی تعرفه تعیین شد

به گزارش نوین دارو، دکتر رسول دیناروند ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم اصلاح تعرفه‌ها را در چارچوب طرح تحول نظلام سلامت نگاه کنیم، این کار برای داروسازان هم انجام شد. در عین حال تلاش کردیم تا در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری دارو و مکانیزم‌های حاشیه سود بخش‌های مختلف، به گونه‌ای رفتار کنیم که داروسازان آسیب نبینند.
 
دیناروند با بیان اینکه در حال حاضر اعتراض جدی داروسازان عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها است، اظهار کرد: حال برخی فکر می‌کنند این تعویق مطالبات مربوط به طرح تحول است، اما اینطور نیست. وقتی بیمه‌ها پول ارائه‌کنندگان خدمت را نمی‌دهند، نباید بگوییم چرا طرح تحول سلامت این بلا را سر ما آورد، بلکه باید بگوییم چرا بیمه‌ها وظایفی را که در این حوزه برعهده دارند، انجام نمی‌دهند.