مکمل های غذایی می توانند مضر باشند

دكتر محمد حسبی، متخصص پزشكي ورزشي در گفت و گو با برنامه «فراسو» شبكه راديويي سلامت با بيان اينكه مكمل ها در جايي استفاده مي شوند كه رژيم غذايي فرد دچار نقصان باشد، افزود: مكمل هاي غذايي با دارو فرق مي كند. البته استفاده از مكمل با دوپينگ هم فرق مي كند. ورزشكاران حرفه اي كه دچار كمبودهايي مي شوند، قضيه اي دارد مطرح مي شود كه يا جنبه دارويي دارد يا دوپينگ اتفاق مي افتد.
وي با بيان اينكه محققان استراليايي مكمل ها را به 4 دسته A،B،CوD تقسيم بندي مي كنند، ادامه داد: دسته ي A اين مكمل ها ايمن تر و فوايدشان شناخته شده تر است. انواع مكمل هاي اين دسته 3 گروه هستند. گروه اول به شكل غذا توليد مي شوند كه يا به شكل پودرهاي پروتئين، شكلات بار يا پروتئين بار هستند و يا به صورت نوشابه كه ميزاني از كربوهيدرات يا الكتروليت مورد نياز ورزشكار را جبران مي كند و اين مكمل در صورتي به فرد توصيه مي شود كه بدن او نياز به پروتئين داشته باشد.
حسبی در ادامه تاكيد كرد: اگر مواد غذايي پروتئين مورد نياز فرد را تامين مي كند، مكمل غذايي پروتئين دار به او داده نمي شود؛ اما اگر غذا پروتئين مورد نياز فرد را تامين نكند، پروتئين مكمل به صورت آب پنير يا آلبومين به فرد داده مي شود.
اين متخصص پزشكي ورزشي در ادامه اظهارداشت: اگر پروتئين زيادي به فرد داده شود، بدن نمي تواند از اين ميزان پروتئين در ساخت عضلات استفاده كند در نتيجه بدن پروتئين را مي سوزاند و با سوخت پروتئين، اوره توليد مي شود.
*** بالا رفتن «اوره» باعث ايجاد فشار بر «كليه ها» مي شود
وي با بيان اينكه بالا رفتن اوره باعث ايجاد فشار بر كليه ها مي شود، گفت: پس همين مكمل كه بي خطر است در گروه A قرار دارد وقتي خودسرانه و بيش از حد مصرف شود مي تواند ضرر داشته باشد.
اين متخصص پزشكي ورزشي افزود: گروه سوم مكمل ها از دسته بندي A، مكمل هايي هستند كه روي عملكرد ورزشكار موثر واقع مي شود مثل كافئين، كراتين. كافئين در چربي سوزي و افزايش تمركز تاثير مي گذارد و كراتين قدرت انفجاري فرد را افزايش مي دهد.
حسبی ادامه داد: اين دو نيز زماني به فرد داده مي شود كه فرد به آن واقعا نياز داشته باشد به عنوان مثال اگر فرد، ورزشكار استقامتي باشد كراتين برايش مفيد نيست. كراتين به علت احتباس آب، فقط باعث افزايش وزن در او مي شود
اينمتخصص پزشكي ورزشي در ادامه بيان كرد: پس كراتين براي افرادي كه براي سلامت خود ورزش مي كنند، مفيد نيست، اما كراتين براي ورزشكار حرفه اي كه قصد بالا بردن ركورد را دارد و حتي 5/0 كيلوگرم اضافه بلند كردن وزنه برايش مهم است مي تواند مفيد باشد و البته استفاده از اين مكمل در دراز مدت مي تواند آسيب زا باشد كه البته مي تواند جز آسيب هاي شغلي محسوب شود.
وي در ادامه به دسته b اشاره و بيان كرد: شواهد علمي براي مفيد بودن يا نبودن آن كافي نيست و تحقيقات بيشتري بايد انجام شود. دسته دوم، مكمل هاي پزشكي محسوب مي شوند كه در حقيقت كمبود ريزمغزي ها و ويتامين ها را تامين مي كند. استفاده از اين مكمل ها به شرطي موثر است كه براي فرد موثر دانسته شود مثلا تجويز آهن براي فردي كه دچار كمبود آهن است.
اين متخصص پزشكي ورزشي تاكيد كرد: همچنين استفاده از ويتامين D طبق دستور عمل وزارت بهداشت براي عموم افراد 12-70 ساله، ماهيانه 000/50 واحد مي باشد كه در اين محدوده مي تواند انجام شود. لازم به دكر است كه اين ويتامين اگر بيش از حد مورد نياز استفاده شود مي تواند ياعث مسموميت شود. گلوتامين مثالي از مكمل مربوط به دسته يB است.
وي در خصوص دسته ي C گفت: شواهد علمي براي مفيد بودن آن ها ضعيف است؛ اما مصرف شان، ممنوع نيست. اسيدهاي آمينه شاخه دار جزء اين دسته هستند.
با اشاره به دسته D بيان كرد: محرك ها جزء اين دسته هستند و مصرف آنها ممنوع است. بعضي ريشه هاي گياهي در اين دسته قرار دارند.
اين متخصص پزشكي ورزشي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا ويتامين هاي B كمپلكس و B دوازده كه به شكل تزريقي مصرف مي شوند، جزء مكمل ها هستند؟، اظهارداشت: خير، اين ها جزء داروها هستند و هر جا شكل مصرف ويتامين ها، تزريقي باشد، دارو تلقي مي شود.