پنی سیلین های تزریقی مشکلی ندارند

 اکبر عبدالهی اصل، پیرو نامه منتشر شده در خصوص دستور عدم توزیع ویال پنی سیلین 6.3.3با شماره ساخت5G1601 از سوی یکی از معاونت های غذا و داروی نیشابور که در فضای مجازی بازتاب داشته، بخشنامه ای به معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور ارسال کرد.
در این بخشنامه آمده است که منبع تامین ماده اولیه تولید پنی سیلین طی بازدید های انجام شده و بررسی مستندات، منبع قابل قبولی بوده و تاکنون نیز از منبع فوق مرجوعی ماده اولیه گزارش نشده است.
طبق بررسی های انجام شده روی نتایج کیفی و آزمایشگاهی تمام موارد مصرفی در تولید داروی فوق مطابق با فارماکوپه های (فهرست دارویی) معتبر و بر اساس پروانه ساخت دارو بوده است. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده تاکنون دلیلی بر عدم کیفیت داروی مذکور وجود ندارد.
بروز شوک ‘ آنافیلاکسی ‘ یکی از عوارض جدی و کشنده پنی سیلین های تزریقی بوده با این همه نمونه های دیگری از همین دارو جهت بررسی های بیشتر به اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ارسال شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، چند روز پیش یک بانوی نیشابوری در پی تزریق پنی سیلین جان خود را از دست داد که برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی، تزریق این آمپول را علت مرگ او می دانند.