روایت آقای رئیس از واردات بی رویه داروهایی که نمونه داخلی دارند

رسول دیناروند بیان کرد: نمونه خارجی برخی از داروها که تولید داخل دارند، به میزان اندک در بازار وجود دارد. چرا که برخی از مردم یا پزشکان اصرار به تجویز نمونه خارجی داروها را دارند.

وی با اشاره به اینکه نمونه خارجی این قبیل داروها از بازار حذف نشده اند، افزود: این فرآورده ها در حد مورد انتظار، اجازه ورود به کشور را ندارند. از طرفی نمونه تولید داخل تمام مراحل تایید از نظر کیفی و بالینی را طی کرده و توسط پزشکان تجویز می شود. بنابراین واردات بی رویه این داروها منطقی نیست.

دیناروند در پاسخ به علت در دسترس نبودن نمونه خارجی داروی مورد نیاز بیماری آرتریت روماتوئید برای بیمارانی که بدنشان با نمونه داخل آن سازگاری ندارد، گفت: انبرل (Enbrel) هم جز داروهایی است که واردات آن محدود شده اما قطع نشده است.

رییس سازمان غذا و دارو یادآور شد: البته حمایت بیمه ای از این داروها صورت نگرفته و مابه التفاوت هزینه را باید بیماران بپردازند. واردات این قبیل داروها حداکثر به میزان پنج تا 10 درصد بازار انجام می شود.