اعتباربخشی در سازمان غذا و دارو اولویت می یابد

به گزارش نوین دارو دکتر فاطمه یزدان پناه اظهار کرد: چیزی که در نگاه اول درباره موضوع اعتباربخشی ممکن است جلوگیری شود نقش هتلینگ بیمارستانی است.

این مقام مسئول گفت: موضوعی که بیمار در گام نخست ورود به مراکز درمانی مشاهده می کند و خود را بی واسطه با آن مواجه می بیند، همین نظرگاه است که باعث شده اعتباربخشی و هتلینگ بیمارستانی به طرز بسیار محسوسی بهبود یابد.

یزدان پناه ادامه داد: موضوع دیگری که در لایه‌‌های مخفی‌تر اهداف اعتباربخشی پنهان است، نیل بیمار به عالی‌ترین سطح رضایت کیفی از تشخیص تا درمان است و نمی‌توان بخش تجهیزات و داروها را در این بین ندید.

مدیر داروخانه های بیمارستانی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: سازمان غذا و دارو به عنوان مسئول مستقیم بخش تجهیزات و داروها، فارغ از تمامی وظایفش، در اعتباربخشی نیز اقدامات موثری انجام داده است تا بتواند رضایت و سلامت بیمار را در بهترین شرایط  ممکن تامین کند.