افزایش ارز برای واردات دارو نداشتیم

محمدنعیم امینی فرد با اشاره به تشکیل کارگروهی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هدف بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، اظهارداشت: متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس مواردی از مشکلات و تخلفات را ازسازمان غذا و دارو مطرح کردند، بنابراین مقرر شد که وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو اطلاعاتی در خصوص موارد مطرح شده برای کسب نتیجه در اختیار این کارگروه قرار دهند.

وی با بیان اینکه کارگروه ترکیبی از اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، مسئولانی از وزارت بهداشت و متقاضیان تحقیق و تفحص است، افزود: مسئولان مربوطه باید اطلاعات کافی و لازم را برای اقناع متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان غذا ودارو در اختیار این کارگروه قراردهند، بنابراین پس از جمع بندی های لازم تصمیم مبنی بر انجام شدن یا نشدن تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

امینی فرد با یادآوری اینکه متقاضیان تحقیق وتفحص موارد و سئوالات خود را در چند محور مطرح کردند، تصریح کرد: مهم ترین موضوع مدنظر متقاضیان تحقیق و تفحص، وجود رانت در برخی شرکت های دارویی است که این شک و احتمال را به وجود آورده که افراد و مدیران مشغول فعالیت در سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره و مالکیت این شرکت های دارویی دارای سهم هستند، البته رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را به جز یک مورد تکذیب کرد؛ اما در خصوص آن یک مورد رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد که این شرکت دانش بنیان است و افراد مدیر در سازمان و غذا و دارو در تاسیس آن مشارکت داشتند.

وی با اشاره به اینکه همه این موارد در کارگروه مورد نظر بررسی شود، گفت: البته در جلسات این کارگروه متقاضیان هم باید موارد و ادعاهای خود را مطرح کنند، بنابراین نتایج نهایی پس از پایان بررسی ها توسط کارگروه به کمیسیون بهداشت اعلام می شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه محور دیگر تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو افزایش واردات دارو طی دو سال اخیر به کشور و عدم حمایت از تولیدات داخل است، افزود: البته طبق آمارهای به دست آمده مشخص است افزایش ارزی برای واردات صورت نگرفته است، همچنین برخی مسائل تکنیکی دیگری نیز مطرح شده که در کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.