چرايي دردهاي ناحيه گردن

دكتر «حسن صفي خاني»؛ كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزشي در برنامه «ورزش همگاني» شبكه راديويي سلامت با بيان اينكه دردهايي كه در قسمت ناحيه انتهايی گردن و شانه احساس مي شود ممكن است منشاء آن شانه يا گردن باشد، گفت: تشخيص اين قضيه ممكن است چندان آسان نباشد؛ ولي به طور معمول دردهاي ناحيه گردن، در قاعده گردن و بالاي كتف یا همان پايين و بغل گردن احساس مي شود.
وي ادامه داد: زماني كه درد از ناحيه گرد ن ایجاد شود، معمولاً حركت گردن دردناك خواهد بود و با خم و راست كردن و چرخش گردن، درد اين ناحيه بيشتر مي شود.
اين استاد دانشگاه افزود: گاهي اوقات دردهاي ناحيه گردن خیلی تیز به شانه و يا بازو هم منتقل مي شود كه باز هم منشاء آن گردن است. در واقع، به ندرت بيمار گزارشي از ضربه به گردن دارد و معمولاً درد بيمار بر اثر ضربه نيست.
وي در ادامه بيان كرد: ولي دردهايي ناحيه شانه در عضلات سرشانه، بالاي قسمت خارجي بازو، جلو يا پشت بازو احساس شود. صفي خاني تاكيد كرد: دردهاي ناحيه شانه، معمولاً شب ها بدتر و وخيم تر مي شود. به طوري كه بيمار نمي تواند بر روي شانه هاي خود بخوابد.
وي در ادامه تصريح كرد: گاهي اوقات هم، دردها آنقدر زياد است كه فرد را از خواب بيدار مي كند در حالي كه دردهاي ناحيه گردن به اين شكل نيست. وقتي درد، ناشي از شانه باشد، دامنه حركتي شانه كم مي شود. همچنين دردهاي ناحيه شانه مثل گردن درد از شانه شروع مي شود و سپس به ساعد، دست و انگشتان انتشار پيدا مي كند.
اين استاد دانشگاه در ادامه برنامه «ورزش همگاني» گفت: از اين رو، اگر درد در ناحيه گردن داریم؛ ابتدا بايد بدانيم آيا درست خوابيده ايم؟ آيا درست مطالعه مي كنيم؟ در واقع تعادل و وضعيت بدن بايد به شكل درست و اصولي باشد از طرز ايستادن و نشستن تا خوابيدن و …؛ چرا كه وضعیت نامناسب باعث می شود که فشار بیشتری بر رباط ها و عضلات وارد شود و باعث بروز گردن درد شود. بنابراين بايد وضعيت مناسبي كه گردن بايددر راستای بدن داشته باشد را بدانيم و آن را رعايت كنيم.
كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزشي در پايان چند تمرين ساده براي بهبود دردهاي ناحيه گردن توصيه كرد و اظهارداشت: تمرين يك: دو دست خود را پشت سر قرار دهید و با فشار سر به دست ها ، انقباض در ناحيه مخالف گردن را حس كنید.وعضلات این ناحیه را تقویت کنید؛ تمرين دو: دو دست خودتان را روي پيشاني قرا دهيد و با فشار دست به پيشاني و جلوگيري از حركت گردن به سمت عقب باعث انقباض در ناحيه جلوی گردن شويد كه اين امر باعث تقويت عضلات اين ناحيه مي شود؛ تمرين سه: شانه ها را به سمت پايين و بالا ببريد، با این حرکت می توانید عضلات گردنی كه حركت به طرفين را باعث می شوند، تقويت كنيد.