مصرف دخانیات در چین ممنوع می شود

به گزارش نوین دارو به گفته مسئولان وزارت بهداشت چین، قانون جلوگیری از استعمال دخانیات در این کشور تا پایان سال اجرا خواهد شد.

کسانی که از این مقررات سرپیچی کنند تا 75 دلار  و شرکت ها و رستوران ها تا پنج هزار دلار جریمه می شوند.