واحدهای کوچک تولید محصولات سلامت محور ساماندهی می شوند

دکتر رسول دیناروند در گفت و گو با ایرنا افزود: واحدهای کوچکی که بدون نظارت های بهداشتی، محصولات سلامت محور تولید می کنند، امکان عرضه محصولات خود را خارج از صنف و محل تولید خود، ندارند و بطور مثال نمی توانند ترشی یا عسل تولیدی خود را در جاهای دیگر توزیع کنند.
وی ادامه داد: این محصولات تولیدی خارج از نظارت بهداشتی در همان محل کار، بطورمثال مغازه و مزرعه، عرضه می شود و افرادی که به این واحدهای تولیدی اعتماد دارند، این محصولات را می خرند و مصرف می کنند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر محصولات تولیدی این واحدهای کوچک در قالب یک برند و با نظارت های بهداشتی باشد، می تواند خارج از محل تولید نیز عرضه و توزیع شود که این کار نیاز به مجوزهای بهداشتی دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: این مجوزهای فعالیت به اشتغال زایی نیز کمک خواهد کرد. 
دیناروند تصریح کرد: بیش از 10 هزار واحد صنعتی کالاهای سلامت محور در کشور فعالیت دارند و حالا تصور کنید تعداد واحدهای کوچک تولیدی چقدر بیشتر از این رقم خواهد بود.
وی تاکید کرد: قرار نیست فرآیند صدور مجوز برای این واحدهای تولیدی کوچک، تسهیل شود بلکه می خواهیم با کمک بسیج سازندگی، این واحدها را ساماندهی کنیم و خوشه های اقتصادی (مجموعه ای از واحدهای های کوچک تولیدی در یک مکان جغرافیایی) ، ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: در اجرای این برنامه برای واحدهای کوچک تولیدی مختلف که نمی توانند مسئول فنی داشته باشند و فرآیندها را کنترل شود، مجموعه ای از واحدها تحت کنترل یک مسئول فنی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: می خواهیم این واحدهای کوچک تولیدی، برندینگ و مجوز داشته باشند و شرایط موجود این واحدهای تولیدی را ارتقا دهیم.
دیناروند در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه در صورت همکاری نکردن این واحدها آیا با آنها برخورد خواهد شد، تصریح کرد: اگر این واحدها همکاری نکنند برخوردی لازم نیست چراکه قرار است این واحدهای تولیدی از یک مزایایی استفاده کنند و بهتر است که همراهی کنند اما اگر نمی خواهند از این مزایا استفاده کنند، اتفاقی نمی افتد.