کاهش 37 درصدی مصرف لبنیات در کشور

دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به اشاره به تاثیر قطع یارانه محصولات لبنی از سال 90، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم به علت قطع یارانه لبنیات شاهد پوکی استخوان بوده‌ایم، اما از آن زمان طبق آمار بخش صنعت لبنیات، میزان خرید مردم کاهش یافته است.

 

وی افزود: طبق آخرین آمارها، تا سال گذشته 37 درصد میزان خرید لبنیات از سوی مردم کاهش یافته و این محصول از سبدغذایی مردم بیرون آمده است. این اقدام باعث شده‌ عده‌ای از مردم، به خصوص از بخش کم درآمد، فقیر و کسانی که در دهک‌های درآمدی پایین هستند و قدرت خرید ندارند آن را از سبد غذایی خود حذف کنند.

 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در خصوص چگونگی پیگیری وزارت بهداشت برای بازگشت یارانه لبنیات نیز توضیح داد و گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت پیشنهاد کرده‌ایم لبنیات با قیمتی در بازار عرضه شود که مردم بتوانند آن را تهیه کنند. همچنین در حال پیگیری آن از طریق شورای عالی سلامت هستیم که به هر طریقی بخشی از یارانه‌ای که به قند، شکر و روغن داده شده، به سمت لبنیات سوق پیدا کند.

 

عبداللهی در ادامه اضافه کرد: این یارانه می‌تواند در سطح تولید کننده، مصرف کننده یا دامدار تعلق گیرد که درنهایت محصول با قیمت مناسب و در حد قدرت خرید مردم قیمت‌گذاری شود. سال گذشته این بحث را در شورای عالی سلامت مطرح کردیم که در نتیجه  مصوب شد اعتباراتی که برای شیر و لبنیات در نظر گرفته شده‌، با اولویت شیرمدارس ادامه داشته باشد.