پیام اصلی طب سنتی، ارتقای تندرستی است

محمود خدادوست ادامه داد: اساس درمان نیز در طب سنتی ایرانی بر پایه اصلاح سبک زندگی و استفاده از درمان‌های طبیعی، بومی و در دسترس مردم است و استفاده از این ظرفیت به صورت تلفیقی(integrative) در کنار طب رایج، به اقتصاد سلامت کشور کمک می‌کند.
خدادوست ادغام خدمات تایید شده طب سنتی در نظام سلامت و نقش آن در کاهش استفاده غیر ضروری از خدمات پاراکلینیکی و مصرف بی‌مورد برخی از داروهای شیمیایی نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها را راهکاری ضروری در راستای دست‌یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی کشور در بخش بهداشت و درمان دانست و گفت: توسعه دهکده‌های سلامتی در مناطق خوش آب‌وهوا با ایجاد امکان استفاده از مواهب طبیعی، چشمه‌های آب گرم و حمام‌های سنتی نیز در بحث گردشگری سلامت با آموزه‌های طب سنتی مهم و کشت گیاهان دارویی با توجه به تنوع اقلیمی منحصر به فرد کشور فرصتی مغتنم است.