برای هر 4 هزار نفر یک مراقب سلامت درنظر گرفته می شود

دکترعلی اکبر سیاری با اشاره به برنامه‌های سازمان جهانی بهداشت در زمینه مقابله با بیماری‌های غیرواگیر، گفت: در طرح WHO آمده است که تا سال 2025 فشار خون می‌بایست 25درصد کاهش یافته و تکنولوژی‌های دارویی و درمانی می‌بایست به میزان 80 درصد و مشاوره پزشکی به میزان 50 درصد افزایش پیدا کنند.

وی افزود: در این طرح آمده که با اجرای تمام استانداردها تا سال 2025 می‌بایست شاهد کاهش 25درصدی مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر در سطح جهان باشیم که وزارت بهداشت بر این مبنا برنامه‌ای را برای خود تدوین کرده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: 13 هدف ملی برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر تا سال1404تدوین شده که کاهش 25درصدی مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها، افزایش 20درصدی فعالیت بدنی، کاهش 10درصدی مصرف الکل، کاهش 30درصدی میزان مصرف نمک، کاهش 20درصدی استعمال دخانیات و کاهش 25درصدی آثار فشار خون از اجزای این طرح‌ها است.