تصادف و بیماری های غیرواگیر؛ علت 90 درصد مرگ و میرها

علیرضا مغیثی درحاشیه نشست مشورتی کاربردی پیشگیری از حوادث دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بوشهر در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس این آمار و تعهد بین المللی کشور در قبال کنترل مرگ های زودهنگام ناشی از بیماریهای غیرواگیر و حوادث ترافیکی، سندی در سطح ملی تدوین شده که طبق آن ایران باید تا سال 1404، 20درصد حوادث ترافیکی خود را کاهش دهد.
وی اضافه کرد: این جزئی از سند بیماریهای غیرواگیر است که کشور براساس آن متعد شده برای کاهش 25 درصد از مرگ های زودرس تاسال 1404 اقدام کند.
وی افزود: این تعهدی است که دولت به سازمان ملل متحد داده و در سال 2018 گزارش عملکرد کشور در سخنرانی دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد آمد.
رئیس اداره پیشگیری از حوادث حوزه معاونت بهداشت گفت: در سال 1404 نیز باید گزارش نهایی کاهش 25 درصدی که تعهد کشور است در سازمان ملل متحد ارائه شود.
مغیثی ادامه داد: در این ارتباط تفاهم نامه ای با برخی از وزارتخانه از جمله وزارت راه، مسکن و شهرسازی با هدف کاهش 20 درصد از حوادث ترافیکی منعقد شده است.
مغیثی بیان داشت: سندی نیز معاون بهداشت با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای امضا کردند که یک سری فعالیت های اجرایی را تا سال 1404 برای کاهش 20 درصد حوادث ترافیکی پیش بینی کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 27 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دهند که 40 تا 42 درصد از فوتی های ناشی حوادث ترافیکی در میان جمعیت روستایی کشور رخ می دهد.
مغیثی عنوان کرد: اختصاص 42 درصد مرگ و میر ترافیکی به 27 درصد جمعیت کشور یک بی عدالتی روشن در خدمات بهداشتی است.
وی یادآور شد: با این توصیف توانمندسازی روستائیان کشور در قالب نشست مشورتی کاربردی پیشگیری از حوادث 59 دانشگاه علوم پزشکی در بوشهر تدارک دیده شد.
مغیثی گفت: این نشست با حضور کارشناسان مسئول پیشگیری از حوادث دانشگاه یاد شده در بوشهر از امروز به مدت دو روز برگزار می شود.
وی عنوان کرد: در این نشست براساس نظام تحول سلامت در حوزه و بهداشت درمان نسبت به توانمندسازی و ایجاد فرهنگ خود مراقبتی برای ساکنان روستاها برنامه های موردنیا پیش بینی خواهد شد.