تمام عوامل موثر بر دیابت به جز سن، قابل کنترل هستند

دکتر علی اکبر سیاری ادامه داد: در مورد بیماری دیابت عوامل زیادی مانند تغذیه، سن، کم تحرکی و خود مراقبتی تاثیرگذار هستند که به غیر از عامل سن، همه آنها قابل کنترل هستند.

وی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم در پیشگیری و کنترل دیابت موفق باشیم که مردم مسولیت بیماری خود را بپذیرند و برای مهار آن اقدام کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این مورد افزود: تا خود مردم نخواهند برای کم تحرکی خود کاری کنند و تغذیه خود را بهبود دهند، نمی‌توان با تمام این تلاش‌ها، سلامت را به زور به آنها هدیه داد.

سیاری همچنین در پایان از صدور کارت ارزیابی سلامت برای ایرانیان در آینده نزدیک خبر داد.