عوارض بلای خانمانسوز «اعتیاد» بر کسی پوشیده نیست

دکتر علی سلجوقیان، کارشناس پیشگیری از اعتیاد در برنامه «تا رهايي» شبكه راديويي سلامت، با بيان اين مطلب افزود: ليكن پرسش اینجاست که با وجود این همه عوارض متعدد و تخریب گر اعتیاد و اطلاع رسانی گسترده در مورد آن، چرا برخی از افراد باز به مصرف مواد اعتیاد آور رو می آورند و مصرف مواد را آغاز می کنند؟
وي با بيان اينكه برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید به علل و انگیز های شروع مصرف مواد اعتیادآور نگاهی بیندازیم، گفت: در این زمینه کارشناسان حوزه پیشگیری از اعتیاد علل مختلفی را مطرح کرده اند، از جمله عوامل روانشناختی و سرشتی، اختلالات روانپزشکی درمان نشده، سابقه مصرف مواد اعتیادآور در افراد خانواده و تشویق عضو معتاد خانواده برای مصرف مواد، پیوند عاطفی ضعیف بین اعضای خانواده، وجود تعارضات و اختلافات خانوادگی و در دسترس بودن مواد که به اختصار می توان آنها را به صورت عوامل مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح کرد.
کارشناس پیشگیری از اعتیاد ادامه داد: این عوامل در گرایش افراد بسمت مصرف مواد اعتیاداور دخیل هستند اما پرسش دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که همه افرادی که در خانواده آنها مصرف کننده مواد هست معتاد نمی شوند یا همه افرادی که دارای اختلافات خانوادگی هستند به مصرف مواد رو نمی آورند . پس مشکل کجاست؟
وي در پاسخ به این پرسش گفت: وجود یک عامل به تنهایی نمی تواند عاملی برای شروع مصرف مواد آعتیادآور باشد بلکه در یک نگاه کلی تر قرار گرفتن فرد در معرض عوامل خطر متعدد مصرف مواد اعتیادآور است که باعث می شود میزان ابتلای فرد به اعتیاد افزایش یابد.
سلجوقيان در ادامه بيان كرد: اما یکی از اساسی ترین عوامل خطر که باید به آن توجه ویژه ای داشت باورافراد نسبت به مصرف مواد است که نقش بسیار تعیین کننده ای در شروع مصرف مواد دارد.
وي در ادامه تصريح كرد: آنچه فروشندگان مواد اعتیادآور در مورد مصرف تفننی، کاهش وزن، افزایش میل جنسی و…. مطرح می کنندو آنها را در جامعه ترویج می دهند می تواند منجر به نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد اعتیادآور شود که در صورت وجود سایر عوامل خطر، راه را برای اعتیاد افراد هموار می کند.
سلجوقيان افزود: در مقابل ترویج باورهایی همچون «مصرف مواد اعتیاد آور را حتی یکبار هم تجربه نکن»، «مصرف حشیش اعتیادآور است»، «موادمخدر و روانگردانها با نام های مختلف و دراماکن متفاوت به اشخاص عرضه می شود، هوشیار باشیم» نگاه جامعه را هوشمند می کند، زنگ خطر ها را به صدا در می آورد و در اصلاح باورهای نادرست در جامعه نقشی اساس دارد.
اين کارشناس پیشگیری از اعتیاد در پايان اظهارداشت: باورهای صحیحی که در کنار سایر عوامل محافظ می تواند تعداد و میزان عوامل خطر را کاهش دهد ومیزان ابتلای افراد به اعتیاد را کاهش دهد و در این راستا، رسانه ها نقشی بسیار تعیین کننده ، تاثیرگذار و ممتاز دارند.