نان های سفید چاقی می آورند

به گزارش نوین دارو دکتر زهرا عبدالهی دلیل این اقدام را تمایل مردم به استفاده از نان‌ سفید عنوان کرد و افزود: مردم باید بدانند نان سفیدتر بهتر نیست، بلکه نان‌های تیره سبوس بیشتری دارند و سالمتر هستند. در حال حاضر نیز نانوایی‌ها سبوس فله‌ای را جداگانه می‌خرد و با خمیر نان مخلوط می‌کنند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در خصوص وضعیت استفاده از جوش شیرین در نان و همچنین بازرسی‌های وزارت بهداشت نیز گفت: یکی از مواردی که بازرسان بهداشت محیط کنترل می‌کنند، عدم استفاده از جوش شیرین است. طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی آنها، حدود ۸۵ درصد نانوایی‌ها از جوش شیرین استفاده نمی‌کنند، البته این رقم شهر به شهر متفاوت است، ممکن است نانوایی‌های یک محله در تهران از جوش شیرین بیشتر استفاده کنند. در عین حال استان‌هایی هستند که به طور کامل جوش شیرین از نان حذف شده‌ است ولی این مشکل در تهران بیشتر است.

وی تاکید کرد: استفاده از جوهر قند نیز در نان ممنوع است. اما گاهی شنیده می‌شود بعضی نانوایی‌ها از آن استفاده می‌کنند. این موضوع هم یکی از مواری است که در استاندارد نان بر آن تاکید شده‌ است. البته استفاده از آن گسترده نیست ولی همان مقدار هم نباید وجود داشته باشد؛ چرا که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. افزودن آن نیز هیچ تغییری در رنگ و مزه ایجاد نمی‌کند تا مردم متوجه آن شوند. دلیل انجام این کار از طرف نانوایی‌ها نیز این است که آنها می‌گویند چون کیفیت آرد نامرغوب است، مجبوریم از آن استفاده کنم، در صورتی که این توجیه درست نیست.